La parole aux clients,
voici ce qu'ils disent de Afsprakenbeheer.be

Grâce au feed-back de nos clients, l'agenda en ligne est un outil puissant qui simplifie le fonctionnement quotidien du cabinet.

“Beste Maxim, Vooreerst – zoals voorspeld- zeer tevreden van het gebruik van Sanmax, wat door alle patiënten zeer geapprecieerd wordt!”

Dr. Vansteenkiste – Dr. Deblauwe - Huisartsen Dr. Vansteenkiste – Dr. Deblauwe

Lire une autre citation